Om meg

Bildet mitt
Inspektør og rådgiver ved Selbu ungdomsskole

onsdag 6. april 2011

Nytt kroppsøvingsfag?

Utdanningsdirektoratet kunne i dag berette at de kommer til å gjennomføre en gjennomgang av kroppsøvingsfaget i skolen. De sier at de blant annet skal se på det faglige innholdet i faget, og hvordan elevenes forutsetninger og resultater på prestasjonstester skal innvirke på vurderingen.

Jeg håper Udir i denne gjennomgangen klarer å holde på tanken om at den norske skolen ikke har behov for en økt teoretisering av de praktisk-estetiske fagene. Norske elever har behov for økt fysisk aktivitet og flere praktiske mestringsarenaer. Kroppsøving er et fag som er veldig godt egnet til å bidra til dette. Det er viktig at faget gir elevene kunnskap og kompetanse de har behov for. Jeg vil trekke frem svømming og førstehjelp som essensielt. Utover dette bør faget først og fremst skape glede over å være i fysisk aktivitet. Kompetansebegrepet bør tones ned innen kroppsøving.

I grunnskolen skal lærerne ta hensyn til elevenes forutsetning i vurdering i faget, mens i videregående skal man ikke det. Etter min mening bør grunnskolens praksis også gjelde for videregående. Vurderingen i kroppsøving bør, etter min mening, ta større utgangspunkt i elevens innsats og holdning til fysisk aktivitet.

Jeg håper ikke Udir faller i fella ved å innskrenke elevenes mulighet til å lykkes og trives i nok et fag i skolen.

4. samling på Rektorutdanningen unnagjort

Jeg har akkurat kommet hjem etter å ha avsluttet fjerde samling på Rektorskolen. Ehm ... Rektorutdanningen, mener jeg. Igjen ble vi presentert for tre dager med god kvalitet. Dag en ble innledet med en runde i basisgruppene våre der vi presenterte hver vår lederutfordring vi står midt i, og fikk tilbakemelding fra medstudentene på hvordan de trodde vi ville løse denne. Både positive og negative trekk ved meg som leder ble trukket frem. Det var en meget nyttig og god erfaring. Resten av dagen ble viet Steinar Gynild fra Faveo som snakket om situasjonsbestemt ledelse og konflikter og kommunikasjon. Dette var et praksisnært og konkret bidrag inn i utdanningen. Dag to ble i sin helhet traktert av Gunn Imsen, som snakket om læreplaner i flere perspektiver. Gunn Imsen er en nestor innen norsk pedagogikk, et friskt pust i utdanningsdebatten og en inspirasjon å lytte til. I dag har Kjell Atle Halvorsen og Carl Fredrik Dons hatt dialog med oss om IKT, læring og ledelse. Det ble en engasjerende og lærerik debatt. Til slutt i dag samlet vi oss i basisgruppenen og forberedet oss på mellomperiodearbeidet fram til neste samling.

Jeg høster alltid en stor dose inspirasjon fra samlingene i Rektorutdanningen. Og jeg tror nok dette vil gi seg utslag i form av noen nye blogginnlegg fremover. Det vil komme innlegg angående IKT i skolen, skoleleder i det offentlige rom og ganske sikkert noe rundt vurdering og eksamen. Gled dere dersom dere tror jeg har noe interessant å si om dette.