Om meg

Bildet mitt
Inspektør og rådgiver ved Selbu ungdomsskole

søndag 20. mars 2011

De 116 bud for dannelse av elever i en utydelig hverdag

VG Nett kunne lørdag 19. mars presentere hva Tveit skole i Askøy kommune har valgt som strategi for å komme uønsket atferd hos sine elever til livs. Ved Askøy skole har man valgt å presentere elever og foreldre et hefte med 116 regler (18 Mb stor .pdf-fil) for hvordan man ikke skal oppføre seg. Ved Tveit skole blir det hevdet at det er viktig med forutsigbarhet med henhold til hva som er akseptabel atferd og hvilke konsekvenser det vil ha om dette ikke etterleves. Det er vanskelig å si seg uenig i dette. Derimot er det desto lettere å si seg uenig i at et hefte med 116 forbud er en god og riktig måte å skape en slik forutsigbarhet på.

En av de viktigste oppgavene vi som jobber i skolen har er å sosialisere barna våre inn i de normene som gjelder i samfunnet vårt. Riktignok er Moses' ti bud hugget i stein, men det moderne samfunnet vi lever i i dag har normer og leveregler som til enhver tid er under utvikling. Derfor er noe av det viktigste vi kan lære elevene våre hvordan de kan forstå hvilke regler som passer i nye og ukjente situasjoner. Jeg stiller store spørsmål ved hvordan man ved Tveit skole skal få til dette når de voksne har definert helt og holdent hvilke regler som gjelder i skolesituasjonen, og overlater null ansvar til elevene for å finne ut på egen måte hvordan det er forventet at de skal oppføre seg.

Et annet aspekt ved å utarbeide et slikt regelsett er at det er de 116 forbudene som er reglene. Det som ikke er favnet av disse budene vil dermed lett oppfattes som tillatt. Ved Tveit skole er det forbudt å rable på pulten og i vindusposten, men er det forbudt å rable på stolen eller dørkarmen? Mange av de 116 forbudene tar åpenbart utgangspunkt i hendelser som har vært et problem ved skolen tidligere. Det er blant annet forbudt å gjemme datamusene. Hva skjer i det øyeblikket eleven begynner å gjemme musemattene? Utvides budene til 117?

Etter min mening bør et ordensreglement i skolen deifnere hva slags adferd vi ønsker, ikke hva vi ikke ønsker. Man bør fortelle elevene i generelle termer hvordan vi forventer at man skal oppføre seg i en slik situasjon som skolen er. Her er ord som respekt, tillit, åpenhet og omsorg sentrale.

Dette vil være bud som i mye større grad kan hugges i sten, og som vil ha gyldighet over både tid, sted og situasjon. Elevene vil lære seg allmenne holdninger om god og riktig adferd, og vil være i stand til selv å tolke og tilpasse seg nye situasjoner.

1 kommentar:

  1. Alvorstungt og småmorsomt (eller targikomisk, kanskje?), Torbjørn. A propos budene, så er vel den beste leveregelen formulert for nokså lenge siden: Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Og så kan jo ungene få lov til å utlede hva dette betyr i ulike situasjoner. Men 116 ordensregler...

    SvarSlett