Om meg

Bildet mitt
Inspektør og rådgiver ved Selbu ungdomsskole

onsdag 23. mars 2011

Skoleledersamling i Nearegionen

Jeg har privilegiet å få delta sammen med 28 andre skoleledere på skoleledersamling i Nearegionen. Vi er samlet på Væktarstua i Tydal, og har gode debatter om skole og pedagogikk. I går fikk vi et flott innlegg fra rektor ved Lundamo skole, Anders Lehn, om skolevandring. Dagen i dag startet med et innlegg av Brit Akslen, fagleder ved Sørborgen skole om deres prosjekt for bedre Læringsmiljø. Akkurat nå går debatten om lekser i skolen.

Lekser er et begrep innenfor skolen som er i ferd med å få økt fokus og bli mer og mer kontroversielt. Som en kort betraktning fra meg på dette vil jeg si at vi er offer for et begrep uten en felles forståelse av innhold. Lekser er en tradisjon i norsk skole som ikke er definert av sentrale skolemyndigheter. I tillegg tror jeg det er svært varierende i hvor stor grad vi har definert leksebegrepet lokalt.

Utdanningsdirektøren i Hordaland, Kjellbjørg Lunde, har hevdet at man med loven i hånd kan kutte ut lekser i skolen. Hverken Opplæringslova eller dens forskrift sier et ord om at lekser er påbudt. Da vil jeg sitere vår eminente regionkonsulent Frode Gjengaar på at det er ironisk at lekser ikke er pålagt, mens leksehjelp er det.

Hvilke betraktninger på dette med lekser i norsk skole har dere?

2 kommentarer:

 1. Det går an å se dette med lekser i alle fall fra to synsvinkler.
  For det første hevdes det at elever har behov for å øve, og trenger lekser for å få nok øvingstid. Til dette kunne man innvende følgende: hvis tida på skolen ble brukt "effektivt" burde dette ikke være nødvendig, og ungenes "bundne arbeidstid" er lang nok med den tida de sitter å skolen.
  For det andre kan man se på lekser som et tilknytningspunkt ("grenseobjekt") mellom skole og heim, den "artefakten" som gjør det mulig å knytte heim og skole sammen i oppdragelsen av barnet. Da blir leksene viktig på en helt annen måte. Og organsiert leksehjelp mer problematisk...

  SvarSlett
 2. Jeg mener at det er for lav bevissthet hos mange lærere over hva som gis i lekse. Dersom elevene får i lekse å lese eller gjøre oppgaver i noe som ikke er gjennomgått på skolen, tror jeg leksearbeidet for mange ikke fører til økt læring og motivasjon. Jeg har selv praktisert 14dagers arbeidsplan i mine fag, - uten at vi i fagsamarbeidet i forkant reflekterte grundig over om oppgavene på arbeidsplanen var egnet som lekse.

  Jeg er skeptisk til at vi skal ta bort alt av lekser - jeg mener at foreldrene skal involveres i barnas læringsarbeid. Hjemmearbeid med oppgaver som skal gjøre at elevene trenes i å holde ut og lære grundig tror jeg er viktig.
  Kanskje må vi tilbake til dag-til-dag-leser?

  SvarSlett